Panorama da Louriça ao Lindoso desde Santa Eufémia ( PNBL-SX)

(mover o rato sobre a foto)